Köszöntés

Kedves Látogató!

„Nem is azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” – eme gondolatot, Pál apostolnak a római gyülekezethez intézett szavait hangsúlyozta igehirdetése során Bölcskei Gusztáv református püspök, amikor 2006 júliusában ünnepi istentisztelet keretében felszentelték a tégláskerti egyházközség új templomát Debrecenben. Az egyházi méltóság azt kívánta, legyen e hajlék az ősi küldetés betöltője, azaz engedje megvédeni a híveknek azt, ami fontos, jó és szép.

A tégláskerti közösség története 1928–ra nyúlik vissza, az elmúlt évtizedek alatt többször szerettek volna templomot emelni, egészen az utóbbi évekig sikertelenül. Álmuk most maradéktalanul teljesült, hiszen lelkészlakás és gyülekezeti hely egyaránt épült.

A templomot tervező kettős, Csete György és Dulánszky Jenő közül utóbbi már halála miatt nem lehetett jelen az istentiszteleten. A Kossuth–díjas Csetét, aki az 1950-es években a Református Kollégiumba járt, szavai szerint régóta feszítette már, miként hálálhatná meg azt a szeretet, amit a cívisvárosban korábban kapott. Nagy öröm volt ezt végigcsinálnom – fejezte ki érzéseit az idős építész az ünnepségen.

A tégláskerti gyönyörű templom és összetartó egyházközösség lelki vezetője

Vas Sándor lelkipásztor

*  *  *